Geschiedenis

Korte geschiedenis van Centrum de Brink.
 
Centrum de Brink bestaat uit meerdere aaneengesloten gebouwen.
Een ervan is het stationsgebouw (nu onderdeel Aerofitt) en dat stamt al uit de negentiende eeuw toen Zelhem nog een treinverbinding met Ruurlo en Doetinchem had. 
De verbinding met Ruurlo werd al in 1907 opgeheven en die met Doetinchem in 1975.
In 1992 werd rondom dit gebouw en aaneengesloten het centrum de Brink gerealiseerd door de toenmalige gemeente Zelhem. Het bestaat uit een overdekt zwembad, diverse kleine en een grote zaal die geschikt zijn voor diverse, vooral culturele,  doelen en een aparte ruimte waarin al langere tijd een kinderopvangcentrum is gevestigd. In de kelder van het cultuurdeel is al langere tijd op bepaalde woensdag een jeugdsoos gevestigd die disco’s organiseert.
 
 
 
Het gebouw werd destijds geopend door de toenmalige commissaris der Koningin
Jan Terlouw in aanwezigheid van de toenmalige burgemeester Theo Heere.
Ook de VVV Zelhem is eind twintigste en begin 
eenentwintigste eeuw in het stationsgebouw gehuisvest geweest
Van meet af aan werd het gebouw, dat eigendom was van de gemeente,
geëxploiteerd door de Conegroup
 
 
Anno 2013 is het centrum de Brink – evenals andere zwembaden in de huidige gemeente Bronckhorst – geprivatiseerd en is de Conegroup eigenaar geworden van het gebouwencomplex. 
Door acties van de verenigingen die gebruik maakten van vooral de grote cultuurzaal  zijn gemeente en Conegroup bereid gevonden het culturele deel van centrum, de Brink overeind te houden. 
De Conegroup eiste wel dat de verenigingen zelf de exploitatie ter hand gingen nemen.
 
 
De 4 hoofdhuurders , te weten het Christelijk Zelhems Mannenkoor ,
het Christelijk Oratoriumkoor, de christelijke Harmonie en Muziekverenging Juliana
en de COME kerk, hebben gezamenlijk een stichting daartoe opgericht, 
Stichting De Brink Zelhem (SDBZ) en exploiteren met ingang van 15 augustus 2014 op basis van een huurovereenkomst met de Conegroup drie kleine zalen ,
de kelder en vooral de grote zaal.
 
Met ingang van september 2014 kunt u in Centrum de Brink een deel aantreffen
voor fitness (AEROFITT en nieuw) , een overdekt zwembad, kinderopvangruimte
en 5 multifunctionele zalen.